Atom

03.09.2016 10:59

Vhodné odkazy k danému tématu: (projít učivo, test)

www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom0.html

test kvantová čísla www.testpark.cz/testy/chemie/kvantova-cisla-1560

stavba elektronového obalu www.e-chembook.eu/cs/stavba-elektronoveho-obalu

 

Radioaktivita www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w

 

Vyhledávání